ED Tech

Vill du ha ett stöd i byggandet av din blogg, hemsidor, podcast, video inspelningar, byggandet av logotyper, broschyr, eller annat.

Vi har flera i vårt team som har ED Tech kompentens inom olika områden. Hannika är DPP Digital Pedagogisk Producent, tryck här andra är specialiserade på Person Branding andra på PhotoShop logytyper och annat.

Vi gör det enkelt. Du bokar en tid på Boka Direkt Tryck här under personlig coaching.

Kraftberd Produktion;

Du kan även boka en kostnadsfri rådgivning först om du önskar.